O nama

Usluge

Edukacija

Proizvodi i rješenja

 

 

e-mail:
info@abacus.co.me

tel/fax:
040 212888
020662541

GSM:
069 086546

 

 

 

Abacus Computing: Cisco SMB Select Partner 

Cisco Systems, Inc. je svjetski lider u mrežnim tehnologijama koje se koriste na Internetu. Danas, kada računarske mreže predstavljaju suštinu komuniciranja u poslovnim, državnim, edukativnim i kućnim primjenama, Cisco mrežna rješenja čine osnovu na kojoj ove mreže funkcionišu. Od samog osnivanja, Cisco je bio lider u razvoju mrežnih tehnologija baziranih na IP protokolu, a tradicija u inovacijama se nastavlja i danas u osnovnim područjima razvoja koja obuhvataju routing and switching tehnologije, kao i u naprednijim tehnologijama kao: IP komunikacije, mrežna bezbjednost, bežične mreže, storage area networking, kućno umrežavanje, video sistemi i aplikacioni mrežni servisi.

Cisco je od samog početka bio u centru mnogih istorijskih tehnoloških promjena. Danas, u vrijeme velikih promjena u industriji, Cisco predstavlja tržišnog lidera u više oblasti, kao što su: routing and switching, unificirane komunikacije, bežične mreže i bezbjednost mreža.

Početkom 2006, Abacus Computing je postao Cisco Registered Partner, a poslije samo nekoliko mjeseci je dobio i status Cisco Select Certified Partner. To znači da je Abacus Computing zadovoljio sve zahtjeve postavljene u pogledu sposobnosti u oblastima prodaje i podrške koje je potrebno ispuniti za sticanje ovog nivoa partnerstva. Ovo priznanje naglašava činjenicu da Abacus Computing raspolaže potrebnim resursima za kvalitetno obavljanje poslova prodaje, projektovanja, instalacije i podrške kod korišćenja Cisco proizvoda.

Za detaljnije informacije o našoj ponudi Cisco proizvoda i tehnologija, kontaktirajte nas na info@abacus.co.me.

.


Abacus Computing je registrovan kod Privrednog suda u Podgorici kao društvo sa ograničenom odgovornošću. Registarski broj: 5-0226472/010; Šifra djelatnosti: 6202; PIB: 02414821; PDV: 40/31-00932-8. Kompletan sadržaj ovog sajta je vlasništvo Abacus Computing d.o.o. Sva prava su zadržana. Sav prikazani sadržaj je isključivo informativnog karaktera i ne može se koristiti u druge svrhe.