O nama

Usluge

Edukacija

Proizvodi i rješenja

 

 

e-mail:
info@abacus.co.me

tel/fax:
040 212888
020 662541

GSM:
069 086546

 

 

Abacus Computing: LAN i WAN umrežavanjeKreiranje mrežne i komunikacione infrastrukture, od malih do najsloženijih projekata, uvijek predstavlja složen i zahtjevan zadatak. Dobro projektovana i implementirana mreža štedi sredstva i resurse korisnika i omogućava vašem poslu da se razvija u skladu sa vašim potrebama.

Uvođenje modernih informacionih i komunikacionih tehnologija može otkriti mnogo problema unutar postojeće mrežne infrastrukture. Loše performanse mreže onemogućavaju ostvarivanje koristi od investiranja u razvoj. Uređaji koji predstavljaju uska grla na mreži, suvišni saobraćaj koji se javlja zbog loše konfiguracije protokola, otežan pristup Internetu i slični problemi ukazuju na slabosti mreže i onemogućavaju funkcionisanje servisa koji su od vitalnog značaja za vaše poslovanje. Ako vaša kompanija ima potrebu da implementira novu mrežu ili unaprijedi postojeću, mora se poći od detaljne, sveobuhvatne analize postojeće infrastrukture. To omogućava projektovanje i implementaciju rješenja koje će biti u skladu sa vašim poslovnim potrebama i ciljevima.

Mi projektujemo mrežnu infrastrukturu, implementiramo i konfigurišemo mrežni, komunikacioni i serverski hardver i integrišemo sve to zajedno u cilju spajanja svih aspekata komunikacije podataka u vašoj kompaniji. Po izvršenoj implementaciji, bavimo se održavanjem mrežne infrastrukture u cilju obezbjeđivanja pouzdanosti i efikasnosti njene funkcije.

Mi projektujemo i implementiramo žičane (Fast i Gigabit Ethernet) i bežične lokalne mreže i povezujemo ih sa drugim lokalnim mrežama, kao i sa udaljenim mrežama i Internetom. Mi projektujemo i implementiramo VPN, E1, Frame Relay, ISDN (PRI i BRI) i analogne WAN konekcije između više ili manje međusobno udaljenih lokacija.

Osnovna ideja koju imamo na umu u poslovima projektovanja mrežne infrastrukture je da implementirano rješenje mora pružiti: visoku pouzdanost, dobre performanse, bezbjednost, skalabilnost i način upravljanja sistemom.

Abacus Computing je visoko specijalizovana kompanija za poslove projektovanja, planiranja i implementacije računarske mrežne i komunikacione infrastrukture i ima bogato iskustvo i značajne reference u tim poslovima. Za detaljnije informacije, kontaktirajte nas na info@abacus.co.me.

 


Abacus Computing je registrovan kod Privrednog suda u Podgorici kao društvo sa ograničenom odgovornošću. Registarski broj: 5-0226472/010; Šifra djelatnosti: 6202; PIB: 02414821; PDV: 40/31-00932-8. Kompletan sadržaj ovog sajta je vlasništvo Abacus Computing d.o.o. Sva prava su zadržana. Sav prikazani sadržaj je isključivo informativnog karaktera i ne može se koristiti u druge svrhe.