O nama

Usluge

Edukacija

Proizvodi i rješenja

 

 

e-mail:
info@abacus.co.me

tel/fax:
040 212888
020 662541

GSM:
069 086546

 

 

Abacus Computing: Microsoft Active DirectoryActive Directory je integrisani, distribuirani servis direktorijuma, koji je uključen u Microsoft Windows Server familiju proizvoda. Unutar ovog servisa su integrisane mnoge aplikacije i servisi koji su ranije zahtijevali zaseban, odvojen direktorijum i userID/password kojim se posebno upravljalo za svaku od aplikacija ili servisa. Koristeći Active Directory, kada administrator u nekoj organizaciji kreira novi korisnički nalog, kroz taj jedan unos se omogućava udaljeni pristup mreži, omogućava korišćenje istog naloga za Exchange razmjenu poruka, za pristup bazi podataka koja se koristi za knjigovodstvo, upravljanje relacijama sa klijentima i za druge aplikacije. Ne samo da je moguće koristiti Active Directory kao višenamjenski direktorijum na ovakav način, nego to omogućava i jedinstveno predstavljanje na nivou kompanije za sve njene korisnike za sve podržane aplikacije i servise.

Kreiranjem veze između korisničkih naloga, mailbox naloga i aplikacija, Active Directory pojednostavljuje zadatak dodavanja, promjene i brisanja korisničkih naloga. Ako zaposleni promijeni prezime, jedna jedina promjena u Active Directory bazi prenosi ovu promjenu na sve aplikacije i servise. Kada korisnik promijeni svoj password, on je promijenjen za sve aplikacije. Kada se kreira neka grupa korisnika, npr. Prodaja, korisnici mogu slati e-mail toj grupi, kako bi on stigao do svih njenih članova, a isto tako mogu vršiti provjeru članstva u grupi ispitivanjem njenih svojstava. 

Osnovne prednosti koje Active Directory donosi organizaciji su:

  • Povećanje produktivnosti korisnika

  • Smanjenje obima posla za administratore

  • Poboljšana otpornost na kvarove u cilju minimizovanja vremena nekorišćenja sistema

  • Poboljšana ukupna bezbjednost mreže

  • Korišćenje mogućnosti aplikacija koje podržavaju Active Directory

Abacus Computing je kompanija koja je visoko specijalizovana za poslove projektovanja, planiranja i implementacije Active Directory servisa i ima bogato iskustvo i značajne reference na tom polju. Kontaktirajte nas na info@abacus.co.me za dodatne informacije.

 


Abacus Computing je registrovan kod Privrednog suda u Podgorici kao društvo sa ograničenom odgovornošću. Registarski broj: 5-0226472/010; Šifra djelatnosti: 6202; PIB: 02414821; PDV: 40/31-00932-8. Kompletan sadržaj ovog sajta je vlasništvo Abacus Computing d.o.o. Sva prava su zadržana. Sav prikazani sadržaj je isključivo informativnog karaktera i ne može se koristiti u druge svrhe.