O nama

Usluge

Edukacija

Proizvodi i rješenja

 

 

e-mail:
info@abacus.co.me

tel/fax:
040 212888
020 662541

GSM:
069 086546

 

 

Abacus Computing: Licenciranje Microsoft proizvodaPosjedovanje softvera se razlikuje od drugih vrsta vlasništva. Pošto softver, iako se obično distribuira na medijumu kao što je CD, ne predstavlja fizičku robu, on se smatra intelektualnom svojinom. Vlasništvo nad intelektualnom svojinom se kontroliše licencnim ugovorima. Softverske licence predstavljaju pravne dokumente koji definišu pravila korišćenja i distribucije softvera, kako to predviđa proizvođač, i one obezbjeđuju proizvođaču prihode koji su neophodni u cilju daljeg razvoja i proizvodnje softvera, kao i omogućavanja vršenja usluga i obezbjeđivanja podrške legitimnim korisnicima, od koje oni zavise.

Za kupovinu licenci za Microsoft softver, generalno, postoje tri načina: pojedinačna kupovina punih paketa (Full Packaged Products - FPP), kupovina preinstaliranog softvera uz računarski hardver (Original Equipment Manufacturer - OEM), kao i različiti programi količinskog licenciranja (Volume Licensing).

 • Full Packaged Product (FPP) predstavlja softver koji se kupuje pojedinačno i namijenjen je korisnicima kojima je potrebna mala količina softverskih licenci. Na ovaj način je moguća je kupovina punih ili upgrade licenci.

 • Original Equipment Manufacturer (OEM) i System Builder softverske licence se dobijaju kod kupovine računara sa legalno preinstalisanim softverom. Primjeri ovako licenciranog softvera su Microsoft Office and Microsoft Windows. Kod kupovine novog računara sa preinstaliranim Microsoft Windows operativnim sistemom ili drugim Microsoft proizvodom koji se može licencirati kroz OEM program, treba provjeriti postojanje Certificate of Authenticity (COA) naljepnice, koja se mora nalaziti na kućištu računara. COA predstavlja vizuelni identifikator koji služi kao dokaz da je Microsoft softver na koji se odnosi originalan. Na slikama desno prikazani su primjeri COA naljepnica koje se odnose na Microsoft Windows XP klijentski operativni sistem. Gornja naljepnica je postavljena na računarima koji su proizvedeni od avgusta 2004, a donja na računarima koji se proizvode od septembra 2005.

 • Volume Licensing (količinsko licenciranje) može biti pravi izbor za vašu organizaciju kada se kupuje ili iznajmljuje veći broj licenci. Programi količinskog licenciranja Microsoft proizvoda omogućavaju značajne uštede, jednostavnost primjene, različite načine plaćanja i druge povoljnosti kao što je Software Assurance. Kada su u pitanju klijentski Windows operativni sistemi, jedino njihov upgrade se može ostvariti kroz količinsko licenciranje; pune licence za operativni sistem moraju se obezbijediti kao FPP ili biti preinstalisane kroz OEM ili System Builder program. Količinsko licenciranje se vrši za pravna lica kroz različite tipove ugovora:

  • Open Value Subscription Agreement – OVS (Ugovor o iznajmljivanju licenci za male i srednje organizacije)

   • Predviđen za organizacije koje imaju minimalno 5 računara

   • Iznajmljivanje licenci na tri godine, u tri rate

   • Godišnje naručivanje novih licenci i plaćanja - smanjena početna investicija

   • Sadrži Software Assurance za sve iznajmljene proizvode - omogućeno korišćenje svih novih verzija tokom trajanja ugovora

   • Minimalni troškovi administracije i upravljanja licencama

   • Omogućena standardizacija na nivou organizacije

   • Popusti na broj preko 250 računara

  • Open License Program – OLP (ugovor o kupovini licenci za male i srednje organizacije)

   • Kroz OLP se kupuje najmanje 5 licenci za određeni Microsoft proizvod

   • OLP ugovor glasi na kupca.

   • Dva nivoa cijena, zavisno od količine proizvoda koji se kupuje

   • Mogućnost zaključivanja posebnog Software Assurance ugovora

  • Enterprise Agreement – EA (ugovor o kupovini licenci za velike organizacije)

   • Ova vrsta ugovora je predviđena za organizacije sa najmanje 250 računara

Abacus Computing je dugogodišnji Microsoft Partner (Partner ID: 1464936). Za detaljnije informacije o licenciranju Microsoft softvera putem kupovine ili iznajmljivanja licenci, kontaktirajte nas na info@abacus.co.me.

 


Abacus Computing je registrovan kod Privrednog suda u Podgorici kao društvo sa ograničenom odgovornošću. Registarski broj: 5-0226472/010; Šifra djelatnosti: 6202; PIB: 02414821; PDV: 40/31-00932-8. Kompletan sadržaj ovog sajta je vlasništvo Abacus Computing d.o.o. Sva prava su zadržana. Sav prikazani sadržaj je isključivo informativnog karaktera i ne može se koristiti u druge svrhe.