O nama

Usluge

Edukacija

Proizvodi i rješenja

 

 

e-mail:
info@abacus.co.me

tel/fax:
040 212888
020662541

GSM:
069 086546

 

 

Abacus Computing: Politike bezbjednostiPotreba za postojanjem dokumenata bezbjednosne politike je sve veća što je organizacija složenija. Visokospecijalizovano IT osoblje koje je u stanju da samostalno kreira ove dokumente može se sresti samo kod malog broja jako velikih organizacija, tako da se organizacije najčešće odlučuju za angažovanje odabranog konsultanta koji, prateći postavljene zahtjeve i tokom predviđenog vremena, kreira politiku bezbjednosti koju će organizacija implementirati.

Korporativna politika bezbjednosti predstavlja kapiju prema intelektualnoj svojini kompanije. U današnjem svijetu informacionih tehnologija osnovna prijetnja bezbjednosti informacija unutar kompanijske mreže su zaposleni. Oni se nalaze iz firewall-a, imaju korisničke naloge i fizički pristup mreži. Prema tome, politika bezbjednosti mora biti tako projektovana da eksplicitno odredi šta se može, a šta ne može raditi na mreži. Ona treba da služi kao zakon po kome se koriste mrežni resursi, ali i po kome se postupa u cilju uočavanja, sprečavanja i umanjenja šteta koje mogu nastati zbog bezbjednosnih prijetnji koje potiču i spolja i iznutra. Bezbjednosna politika mora biti dobro planirana i periodično ažurirana kako bi se uskladile potrebe kompanije sa stalnim razvojem tehnologije.

Pri kreiranju politika bezbjednosti, postoje određeni aspekti mrežne bezbjednosti koji se moraju imati na umu. Tu spada identifikovanje sredstava koja se obezbjeđuju, procjena rizika, upravljanje pristupom informacijama, prevencija gubitka podataka, implementacija i održavanje.

Abacus Computing je kompanija koja je visoko specijalizovana u oblasti bezbjednosti informacija i može vam pomoći pri kreiranju i implementaciji politika bezbjednosti u vašoj organizaciji. Kontaktirajte nas kako bi zajednički našli put do rješenja koje će predstavljati osnovu bezbjednosti vaših informacija.

 


Abacus Computing je registrovan kod Privrednog suda u Podgorici kao društvo sa ograničenom odgovornošću. Registarski broj: 5-0226472/010; Šifra djelatnosti: 6202; PIB: 02414821; PDV: 40/31-00932-8. Kompletan sadržaj ovog sajta je vlasništvo Abacus Computing d.o.o. Sva prava su zadržana. Sav prikazani sadržaj je isključivo informativnog karaktera i ne može se koristiti u druge svrhe.