O nama

Usluge

Edukacija

Proizvodi i rješenja

 

 

e-mail:
info@abacus.co.me

tel/fax:
040 212888
020 662541

GSM:
069 086546

Rješenja na Microsoft platformi:

F-Secure rješenja za zaštitu informacija:

 

Abacus Computing: UslugeKorisnici naših usluga su kompanije i organizacije koje implementiraju složene informacione sisteme i rješenja od kojih prvenstveno očekuju doprinos unapređenju svog poslovanja. Takvi korisnici nastoje da sredstva uložena u implementaciju i funkcionisanje IT rješenja iskoriste racionalno i pri tome za što kraće vrijeme proizvedu željeni rezultat. Rješenja koja su kvalitetna često jesu inicijalno skupa, ali njihova primjena dugoročno donosi značajan dobitak korisnicima i to je razlog zbog koga čak i manje firme ulažu značajna sredstva u njihovu implementaciju. Projektovanje, planiranje, implementacija i održavanje ovakvih rješenja su poslovi koji se najčešće rade zajednički sa kompanijama i stručnjacima koji su za njih visoko specijalizovani, čime se željeni rezultat postiže uz najmanje uloženih sredstava i za najkraće moguće vrijeme.

Za Abacus Computing interesantna su dva tipa ugovora o korišćenju usluga: 

  • Kratkoročni ugovori, kod kojih se tokom našeg angažovanja, zahvaljujući veoma intenzivnom, sistematskom i efikasnom transferu znanja, postiže efekat koji bi zahtijevao dugotrajni samostalan rad korisnika. U ovu vrstu poslova spadaju razne consulting usluge u procesima projektovanja, planiranja, implementacije i uvođenja složenih IT rješenja.
     

  • Dugoročni ugovori, koje sklapamo sa kompanijama koje određene IT poslove obavljaju na outsorcing principu. Takve kompanije tipično nemaju stalno zaposlene stručnjake za onu vrstu poslova na koju se ugovor odnosi. Ovakvi poslovi obuhvataju administriranje, upravljanje i održavanje sistemima, kao i implementaciju mehanizama koji povećavaju bezbjednost informacija.

Oblasti specijalizacije Tehnologije Proizvodi
Arhitektura LAN i WAN mreža LAN/WAN hardver Microsoft Windows Server
Upravljanje računarskim mrežama Servisi direktorijuma Microsoft Exchange
Administracija mrežnih resursa Mrežni servisi Microsoft Lync
VPN povezivanje Web servisi Microsoft Forefront
Bezbjednost informacija Objedinjene komunikacije Serverska i mrežna oprema
Bezbjednost računarskih mreža Messaging servisi F-Secure antivirus software
  Antivirusna zaštita F-Secure Messaging Security Gateway
 

Abacus Computing je registrovan kod Privrednog suda u Podgorici kao društvo sa ograničenom odgovornošću. Registarski broj: 5-0226472/010; Šifra djelatnosti: 6202; PIB: 02414821; PDV: 40/31-00932-8. Kompletan sadržaj ovog sajta je vlasništvo Abacus Computing d.o.o. Sva prava su zadržana. Sav prikazani sadržaj je isključivo informativnog karaktera i ne može se koristiti u druge svrhe.