O nama

Usluge

Edukacija

Proizvodi i rješenja

 

 

e-mail:
info@abacus.co.me

tel/fax:
040 212888
020 662541

GSM:
069 086546

 

 

Abacus Computing: Mrežni video nadzorTradicionalni analogni sistemi podrazumijevaju posebno kabliranje za svaku kameru koja je uključena u sistem, a posmatranje se može vršiti isključivo korišćenjem namjenske opreme i sa određenog, operaterskog mjesta na kome je ta oprema instalisana. Za razliku od analognih sistema, mrežni video sistemi koriste standardnu, žičnu ili bežičnu mrežnu IP infrastrukturu za prenošenje i distribuciju video informacija, na taj način eliminišući potrebu za postavljanjem skupe namjenske kablovske instalacije.

Mrežna instalacija omogućava da se video informacije prate preko bilo kojeg desktop ili prenosnog računara koji je povezan u lokalnu mrežu, kao i daljinski sa bilo kojeg mjesta u svijetu, preko Interneta korišćenjem DDNS servisa. Pristup video informacijama se kontroliše preko korisničkih naloga, zaštićenih password-ima, za razliku od analognih sistema gdje je to moguće jedino ograničavanjem fizičkog pristupa konzoli operatera.

Za razliku od većine analognih sistema, mrežni video sistemi su fleksibilni i mogu se širiti bez potrebe za većim zahvatima na mreži ili premještanjem sistemskih komponenti.

Mrežna kamera, sama za sebe, može biti znatno skuplja od ekvivalentne analogne kamere, ali detaljnija analiza ukupne investicije u sistem video nadzora pokazuje da mrežni sistemi predstavljaju bolji izbor, imajući u vidu prije svega korišćenje univerzalne mrežne infrastrukture i standardne računarske opreme. Ako postoji potreba za dodatnim kabliranjem, mrežno kabliranje je jeftinije od koaksijalnog. Dalje, troškovi održavanja su značajno manji, jer se eliminišu trake i održavanje i zamjena video rekordera. Kada se svi ovi faktori uzmu u obzir, analiza troškova je još povoljnija u korist mrežnih sistema, posebno kada se zahtijeva i snimanje video materijala.

Zavisno od modela, mrežne kamere uključuju svojstva bežičnog povezivanja, detekcije pokreta, noćnog snimanja, promjenljive optike, kao i mogućnost unutrašnje i spoljašnje ugradnje. Za detaljnije informacije o sistemima mrežnog video nadzora, kontaktirajte nas na info@abacus.co.me.

 


Abacus Computing je registrovan kod Privrednog suda u Podgorici kao društvo sa ograničenom odgovornošću. Registarski broj: 5-0226472/010; Šifra djelatnosti: 6202; PIB: 02414821; PDV: 40/31-00932-8. Kompletan sadržaj ovog sajta je vlasništvo Abacus Computing d.o.o. Sva prava su zadržana. Sav prikazani sadržaj je isključivo informativnog karaktera i ne može se koristiti u druge svrhe.